top of page
hænder deler hjerte.jpg

Psykoterapi

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er en samtaleform som foregår i et trygt, empatisk og vurderingsfrit rum. Jeg tager udgangspunkt i din indre verden, sådan som du oplever den og arbejder med som er vigtigt for dig. Det er en behandlingsform som har til formål at hjælpe mennesker i de svære perioder, som de fleste uundgåeligt vil komme ud for i løbet af deres liv. Jeg oplever at mange går til terapi hos en psykoterapeut, fordi de har nogle udfordringer, der forhindrer dem i at være den bedste udgave af dem selv.  Der er plads i terapien til bearbejdning af smertefulde eller svære følelser og symptomer, samt give indsigt i sammenhænge, der er medvirkende til uhensigtsmæssige mønstre og reaktioner. Det kan være i forbindelse med

 • Stress

 • Angst

 • Depression

 • Sorg og tab og krise

 • Svært med at sætte grænser

 •  Lavt selvværd

 • Selvværd/selvtillid

 • Diagnose, hvordan håndteres det

 • Konflikter i de nære relationer, familie/børn

 • Tvangstanker og tvangshandlinger

 • Mobning

 

Hvad kan psykoterapien hjælpe dig med

 

Målet er, at du går fra den terapeutiske session med nye refleksioner, nye perspektiver, ny indsigt og mere afklaring, som kan hjælpe dig videre i livet. Mit mål med psykoterapien, at du kan finde din helt egen personlige vej til udvikling og forandring. Det kan eksempel være i forbindelse med en sorg

 • Identificere og bearbejde følelser, tanker, handlinger og hændelser.

 • At ikke føle sig forkert i måder at handle, og tænke på.

 • Ændre på fastlåste mønstre og slippe dårlige vaner

 • At arbejde specifik med sorgen, hvad sker der for dig både psykisk og kropsligt.

 • At sorg tager tid, og at det er helt normalt

 • At få nye perspektiver på dine overbevisninger

 • Reflektere og blive inspireret til at tænke nyt

 

Jeg har også den kropslige tilgang i terapien, da jeg arbejder ud fra den holistiske tilgang, at der er en sammenhæng med kroppen, sind og psyken.

Jeg har fokus på at vejen til forandring skal findes i dig, men kommer også med råd og konkrete værktøjer i nogle konkrete situationer, det kan være håndtering af stress, vejrtrækning m.m.

I et terapeutisk forløb kan du arbejde med dine udfordringer, finde dine egne ressourcer frem samt forstå og opleve dig selv på en ny og mere positiv måde

bottom of page